Препарат за почистване на аквариумната вода Tropical Bactosan

Препарат за почистване на аквариумната вода, замърсена от лоша филтрация или поради прехранване на рибките. Мътността на водата също е често срещано явление при новосъздадените аквариуми с все още неустановено биологично равновесие. Bactosan бързо и ефективно възстановява прозрачността на водата, което подобрява условията за живот на рибките и добрия вид на аквариума. Използван в аквариуми за размножаване влияе положително върху оцеляването на хайвера и люпенето на деликатните видове риби. След премахване на биологичното помътняване се препоръчва да използвате и BACTO-ACTIVE. Ако биологичното помътняване се случва отново, проверете ефективността на системата за филтриране, количеството предоставена храна, гъстотата на заселеност, както и честотата на смяна на водата. Ако проблемът се повтаря често, това означава, че не е установено биологичното равновесие в аквариума.