Algin 50 мл. за борба с вредни растения

Аквариумен препарат за борба и ограничаване на зелените водорасли в аквариуми, които при благоприятни условия могат да се превърнат в трудна за контролиране язва. Масово нарастване на водораслите ограничава и спира растежа на висшите растения, водейки до тяхното разпадане. Поради таза причина борбата с водораслите макар че е трудна, става необходима. Масова поява на зелени водорасли увеличава твърдостта на водата и високо съдържание на азотни съединения.